Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc mừng tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương

Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng thăm, chúc mừng tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương

'Thay mặt Lãnh đạo Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật...

13 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

74 liên quan

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Sáng 19-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về...

74 liên quan

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về...

74 liên quan

Chân dung tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Chân dung tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,...

74 liên quan

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư

Ngày 19-2, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tham...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị vừa có quyết định phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII,...

74 liên quan

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ...

74 liên quan

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề'

Tân Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ: 'Vinh dự càng lớn lao, trách nhiệm càng nặng nề'

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết rất xúc động khi được phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ và ông...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam -...

74 liên quan

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Trước khi được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức vụ...

74 liên quan

Tóm tắt quá trình công tác Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa

Tóm tắt quá trình công tác Trưởng ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa

Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giữ chức Trưởng Ban Tuyên...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, 59 tuổi, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính...

74 liên quan

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Theo Quyết định số Quyết định số 06 - QĐNS/TW ngày 18/2/2021, Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Trọng...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,...

74 liên quan

Infographic: Sự nghiệp Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Infographic: Sự nghiệp Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

Theo Quyết định số 06, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng ban Tuyên...

977 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm...

74 liên quan

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm...

74 liên quan

Vì sao Hà Nội, TP.HCM chưa thể 'khai tử' xe 3 bánh tự chế?

Vì sao Hà Nội, TP.HCM chưa thể 'khai tử' xe 3 bánh tự chế?

Nhiều tuyến đường Hà Nội và TP.HCM vẫn nhan nhản xe 3 bánh tự chế. Trước đó, hai đô thị lớn nhất nước đều...

2 liên quan

Cuối năm, xe ba bánh tự chế lại nghênh ngang chở hàng công kềnh diễu phố

Cuối năm, xe ba bánh tự chế lại nghênh ngang chở hàng công kềnh diễu phố

Trên nhiều tuyến đường, phố của Hà Nội những ngày cuối năm, xe ba bánh tự chế hoạt động nhan nhản, chở hàng...

2 liên quan

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có 'hàng nóng'

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm có 'hàng nóng'

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu giữ trên người Giàng A Nụ 1 khẩu súng ngắn K77 có đạn đã lên...

12 liên quan

Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Đô Lương có tân Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự

Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Đô Lương có tân Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự

Chiều 21/1, Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) các huyện: Quỳnh Lưu, Quỳ Hợp, Đô Lương tổ chức bàn giao nhiệm vụ,...

1 liên quan

Có nên di dời chợ tạm Phú Thuận trước Tết Nguyên đán?

Có nên di dời chợ tạm Phú Thuận trước Tết Nguyên đán?

Mấy ngày qua, đông đảo tiểu thương chợ Phú Thuận (chợ tạm), xã Đại Thắng, H. Đại Lộc (Quảng Nam) xôn xao...

10 liên quan

'Lơ' quyết định của tòa, chủ đầu tư khu đô thị 2A chậm trả tiền đối tác

'Lơ' quyết định của tòa, chủ đầu tư khu đô thị 2A chậm trả tiền đối tác

Tòa ra phán quyết buộc phải hoàn trả tiền cho đối tác, nhưng chủ đầu tư khu đô thị 2A (Điện Bàn, Quảng Nam)...

1 liên quan

Hà Nội sẽ dừng hoạt động của xe ba bánh, xích lô

Hà Nội sẽ dừng hoạt động của xe ba bánh, xích lô

Tại kỳ họp 11 của HĐND TP Hà Nội khóa XV (khai mạc ngày 3-12), UBND TP Hà Nội đã có báo cáo về tiến độ thực...

4 liên quan

Dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Nhiệt đới:Vì sao Bộ Công an, Y tế dừng xác minh?

Dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Nhiệt đới:Vì sao Bộ Công an, Y tế dừng xác minh?

Tiền Phong ngày 11/12/2018 có bài 'Dấu hiệu biển thủ công quỹ, bổ nhiệm cán bộ thần tốc' xảy ra tại Bệnh...

Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có 'để lọt' phạm nhân nguy hiểm, Viện Kiểm sát kháng nghị

Hội đồng xét tha tù trước thời hạn có 'để lọt' phạm nhân nguy hiểm, Viện Kiểm sát kháng nghị

Quá trình nghiên cứu hồ sơ, đồng chí Nguyễn Văn Đoàn, Kiểm sát viên, Trưởng phòng 8 và đồng chí Trần Thị...

Địa ốc 7AM: Vụ 'xẻ thịt' đất công ở Bình Dương dùng tiền 'xoa dịu' khách hàng?
Địa ốc 7AM: Vụ 'xẻ thịt' đất công ở Bình Dương dùng tiền 'xoa dịu' khách hàng? - Ảnh 1
Địa ốc 7AM: Vụ 'xẻ thịt' đất công ở Bình Dương dùng tiền 'xoa dịu' khách hàng? - Ảnh 2
Địa ốc 7AM: Vụ 'xẻ thịt' đất công ở Bình Dương dùng tiền 'xoa dịu' khách hàng? - Ảnh 3

Địa ốc 7AM: Vụ 'xẻ thịt' đất công ở Bình Dương dùng tiền 'xoa dịu' khách hàng?

Tình trạng khai thác đất rừng, vụ 'xẻ thịt' đất công ở Bình Dương dùng tiền 'xoa dịu' khách hàng?... là...

Tình trạng khai thác đất rừng ở Cao Bằng diễn biến phức tạp

Tình trạng khai thác đất rừng ở Cao Bằng diễn biến phức tạp

Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm lấn chiếm, san gạt đất trồng rừng diễn ra phức tạp tại một số nơi...

Bị đuổi việc vì làm mất quỹ 600 ngàn, gần 10 năm gửi đơn xin cứu xét

Bị đuổi việc vì làm mất quỹ 600 ngàn, gần 10 năm gửi đơn xin cứu xét

Gần 10 năm qua, bà Lê Thị Mỹ Chi – nguyên thủ quỹ Trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Kiên Giang,...