UBND tỉnh Gia Lai ra công văn vụ giám đốc sở LĐ-TB& XH bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

UBND tỉnh Gia Lai ra công văn vụ giám đốc sở LĐ-TB& XH bổ nhiệm hàng loạt cán bộ

Bà Trần Thị Hoài Thanh - Giám đốc Sở LĐTBXH Gia Lai ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm cán bộ trái luật, UBND...

38 liên quan

Nữ Giám đốc sở ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước ngày về hưu

Nữ Giám đốc sở ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trước ngày về hưu

Liên quan đến việc Giám đốc Sở Lao động Thương binh - Xã hội tỉnh Gia Lai ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm...

38 liên quan

Vụ giám đốc sở LĐ-TB& XH bổ nhiệm hàng loạt cán bộ: UBND tỉnh Gia Lai ra công văn hỏa tốc

38 liên quan

Vụ GĐ bổ nhiệm hàng loạt trước nghỉ hưu: 'Việc liên hoàn'

Ông Lộc cho rằng, việc ông và 2 cán bộ khác được bổ nhiệm, luân chuyển đã được quy hoạch từ trước, không phải...

38 liên quan

Gia Lai ra công văn hỏa tốc vụ Giám đốc bổ nhiệm kiểu 'chuyến tàu vét'

Các quyết định bổ nhiệm do Giám đốc Sở Lao động- Thương Binh- Xã hội tỉnh Gia Lai ký chưa đầy 1 tháng trước...

38 liên quan

Xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm xây dựng Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Tại Hội nghị triển khai Đề án 17 về 'Xây dựng huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trở thành huyện nông thôn mới kiểu...