Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An: Tránh để người dân khiếu nại nhiều lần nhưng chưa được trả lời thỏa đáng

Trao đổi tại Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với cử tri xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, Bí thư Tỉnh...

165 liên quan

Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm cho dân công hỏa tuyến

Bảo đảm quyền lợi bảo hiểm cho dân công hỏa tuyến

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến ngày 25/9 Tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính...

79 liên quan

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Sau gần bốn năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế...

79 liên quan

Nắm vững chủ trương, tuyên truyền sâu rộng, giải quyết hiệu quả

Nắm vững chủ trương, tuyên truyền sâu rộng, giải quyết hiệu quả

Sau gần 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg, ngày 14-10-2015 của Thủ tướng Chính phủ về...

79 liên quan

Phối hợp thực hiện chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến

Sáng 25-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 24 - Bộ Quốc phòng phối hợp các bộ, ban, ngành liên quan tổ chức hội nghị...

79 liên quan