Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ lấy người dân làm trung tâm

Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 sẽ lấy người dân làm trung tâm

Năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Với chủ đề 'ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng',...

5 liên quan

Doanh nghiệp tiết kiệm 3 triệu USD/năm khi triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái

Doanh nghiệp tiết kiệm 3 triệu USD/năm khi triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái

Báo cáo tổng kết Dự án 'Triển khai sáng kiến khu công nghiệp (KCN) sinh thái hướng tới mô hình KCN bền vững...

72 doanh nghiệp ở 3 tỉnh tiết kiệm trên 6,5 triệu USD/năm từ phát triển mô hình khu công nghiệp sinh thái

72 doanh nghiệp tại 4 khu công nghiệp ở Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng đã tiết kiệm hơn 6,5 triệu USD/năm...

Chuyển đổi mô hình KCN sinh thái – Xu hướng tất yếu

72 doanh nghiệp từ 4 khu công nghiệp ở Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng đã áp dụng các công nghệ và các giải...

Các khu công nghiệp Việt tiếp cận hệ sinh thái phát triển bền vững

72 doanh nghiệp tại 4 khu công nghiệp ở Ninh Bình, Cần Thơ và Đà Nẵng đã tiết kiệm tổng cộng 6,5 triệu...