Công nghệ robot văn phòng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam

Công nghệ robot văn phòng bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam

Office Robot là một phần mềm mô phỏng thao tác của con người, có khả năng tự động thực hiện các công việc...

4 liên quan

Robot tự động hóa quy trình: Giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất doanh nghiệp

Robot tự động hóa quy trình: Giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất doanh nghiệp

Việc ứng dụng công nghệ robot tự động hóa quy trình giúp nhiều doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhân công,...

1 liên quan

Hơn 100 doanh nghiệp lớn sử dụng dịch vụ xử lý số

Theo Tập đoàn FPT, dịch vụ xử lý số của FPT Software đang được hơn 100 khách hàng sử dụng; trong đó có hơn...

2 liên quan

Kỹ sư Việt phát triển dịch vụ AI tự động phân tích các dự án bất động sản tại Nhật Bản

Từ tháng 4/2019, hệ thống RPA (Robotic Process Automation - dịch vụ tự động hóa quy trình bằng Robot) có...

1 liên quan

Công ty Việt Nam giới thiệu công nghệ dự báo bất động sản tại Nhật Bản

Công ty TNHH Vitalify Asia (Việt Nam) vừa giới thiệu tại thị trường Nhật Bản hệ thống 'Hankyou baizou kun'...

'Hankyou baizou kun' dự báo tự động hiệu quả bất động sản tại Nhật Bản

Công ty TNHH Vitalify Asia (Việt Nam) vừa giới thiệu tại thị trường Nhật Bản hệ thống 'Hankyou baizou kun'...

Dịch vụ Trí tuệ nhân tạo RPA ứng dụng cho lĩnh vực bất động sản

Kể từ tháng 04/2019, hệ thống RPA (Robotic Process Automation - dịch vụ tự động hóa quy trình bằng Robot)...

1 liên quan