Phản biện 'gắt' đề án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Phản biện 'gắt' đề án điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Những đề xuất liên quan đến 'Đề án điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045' của...

7 liên quan

PPP với biệt thự cổ: tại sao không?

PPP với biệt thự cổ: tại sao không?

Đã có những tiền lệ của hình thức hợp tác công - tư (PPP) không chỉ nhằm bảo tồn mà còn khai thác được giá...

Đánh thức tiềm năng di sản kiến trúc Sài Gòn - TPHCM

Câu hỏi đặt ra là, cần có những giải pháp và cách làm nào để công tác bảo tồn di sản kiến trúc cảnh quan đô...

4 liên quan

Ai đang xóa sổ biệt thự cổ một thời vang bóng

Chỉ tính riêng trung tâm TPHCM, sau năm 1975 Sở Quy hoạch- Kiến trúc thống kê có 1.227 biệt thự cổ. Tuy...

Biến biệt thự cổ thành di sản sống

Để những biệt thự cổ là không gian di sản có thể sống tiếp với giá trị tinh thần mà nó vốn có và mang lại...

Kiến trúc TP Hồ Chí Minh cần bảo đảm hài hòa giữa giá trị văn hóa và kinh tế

Sáng 27-11, tại TP Hồ Chí Minh, Trung tâm nghiên cứu kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp Công...