Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  BR-VT : Kết quả kỳ thi Cao đẳng Phật học liên thông khóa II

  BR-VT : Kết quả kỳ thi Cao đẳng Phật học liên thông khóa II

  Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM vừa thông tin về kết quả kỳ thi tuyển sinh Cao đẳng Phật học...

  1 liên quan

  BR-VT : Trường TCPH Đại Tòng Lâm thi cao đẳng liên thông

  BR-VT : Trường TCPH Đại Tòng Lâm thi cao đẳng liên thông

  Sáng nay, 14-3, tại giảng đường Cao đẳng, dưới sự giám sát của đại diện Học viện Phật giáo VN tại TP.Hồ Chí...

  2 liên quan

  TT.Thích Viên Trí : 'Sách giáo khoa đã giúp đồng bộ trong đào tạo TCPH'

  LTS. Trung cấp Phật học là hệ giáo dục cơ bản trong hệ thống đào tạo Phật học thuộc Giáo hội hiện nay, làm...

  6 liên quan

  CTCP Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco (VES – UpCoM)

  Truyền thông về dịch Covid-19 cho Tăng Ni sinh

  Ngày 2, 3-3, đoàn Trung tâm Tuệ Tĩnh đường Hải Đức đã có buổi chia sẻ về sự lây lan nguy hiểm của dịch...

  6 liên quan

  CTCP Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP – UpCoM)

  6 liên quan

  CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCoM)

  6 liên quan

  LCG: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

  CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5 – UpCoM)

  6 liên quan

  CTCP Đầu tư Xây dựng số 5 (CI5 – UpCoM)

  CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC – HOSE)

  CTCP Nước khoáng Khánh Hòa (VKD – UpCoM)

  Tổng CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (BCM – UpCoM)

  CTCP LICOGI 16 (LCG – HOSE)