Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Ngày 17.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cán...

27 liên quan

Sẽ bỏ 'viên chức suốt đời'

Sẽ bỏ 'viên chức suốt đời'

Bỏ viên chức suốt đời, kỷ luật cán bộ, lãnh đạo về hưu... là những nội dung được trình bày tại phiên họp 33...

27 liên quan

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Tùy mức độ vi phạm, cán bộ đã nghỉ hưu có thể phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh...

27 liên quan

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Tùy mức độ vi phạm, cán bộ đã nghỉ hưu có thể phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh...

27 liên quan

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Cán bộ nghỉ hưu vi phạm có thể bị xóa tư cách chức vụ

Tùy mức độ vi phạm, cán bộ đã nghỉ hưu có thể phải chịu một trong những hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh...

27 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật chứng khoán (sửa đổi)

Chiều 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận Luật chứng khoán (sửa đổi) trong chương trình phiên họp 33.

5 liên quan

Quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Sáng 12-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu,...

1 liên quan

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Tăng cường tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực đầu tư xây dựng

Góp ý báo cáo thực hiện chống lãng phí năm 2018 của Chính phủ, các đại biểu đề nghị tăng cường tiết kiệm,...

3 liên quan

Thiếu tướng Lê Đình Nhường bị miễn nhiệm chức vụ, cho thôi nhiệm vụ ĐBQH

Thiếu tướng Lê Đình Nhường bị miễn nhiệm chức vụ, cho thôi nhiệm vụ ĐBQH

Ủy ban TVQH ra Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ, cho thôi nhiệm vụ ĐBQH với Thiếu tướng Lê Đình Nhường - Phó...

11 liên quan

Xây dựng lực lượng dự bị động viên là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng

Chiều 11-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Ðỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) cho...

4 liên quan

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN HUY ĐỘNG, TRƯNG DỤNG

RÀ SOÁT CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM QUYỀN HUY ĐỘNG, TRƯNG DỤNG

Dự án Luật lực lượng dự bị động viên sẽ được Ủy ban TVQH cho ý kiến tại phiên họp thứ 33 diễn ra vào tuần...

4 liên quan

Thảo luận ba dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ bảy

Ngày 4-4, tại Nhà Quốc hội (QH), Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) tổ chức Hội nghị đại biểu QH hoạt...

38 liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kết luận 6 vấn đề của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Kết luận 6 vấn đề của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) vừa có thông báo Kết luận tại phiên họp thứ 32 - tháng 3/2019.

38 liên quan