Báo động bạo lực học đường... kiểu mới

Báo động bạo lực học đường... kiểu mới

Không 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay', bạo lực học đường giờ đây xuất hiện dưới hình thức xúc phạm, lăng mạ...

Dạy trẻ khuyết tật kỹ năng sống độc lập

Dạy trẻ khuyết tật kỹ năng sống độc lập

Quá bao bọc, thiếu sự chia sẻ, thậm chí không cho con tham gia vào bất cứ công việc nhà đơn giản nào... là...

Mô hình sống độc lập cho trẻ khuyết tật

Sáng 20-3, Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Đà Nẵng tổ chức hội thảo 'Hoàn thiện mô hình Sống độc...

Đà Nẵng hoàn thiện mô hình sống độc lập cho trẻ khuyết tật

Đà Nẵng hoàn thiện mô hình sống độc lập cho trẻ khuyết tật

Trẻ em khuyết tật trí tuệ sẽ được rèn luyện những kỹ năng sống độc lập trong sinh hoạt cũng như trong giao...

Hoàn thiện mô hình sống độc lập cho trẻ khuyết tật trí tuệ

Hoàn thiện mô hình sống độc lập cho trẻ khuyết tật trí tuệ

Được triển khai từ tháng 10/2015, mô hình Sống độc lập tại Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội Đà Nẵng...

Đà Nẵng: Triển khai mô hình 'sống độc lập cho trẻ khuyết tật'

Đà Nẵng: Triển khai mô hình 'sống độc lập cho trẻ khuyết tật'

Ngày 20/3, Trung tâm Cung cấp dịch vụ Công tác xã hội (thuộc Sở LĐ-TB&XH TP. Đà Nẵng) tổ chức hội thảo 'Hoàn...