Hải Dương: Chuyển biến trong các trường học sau sáp nhập ở Hải Dương

Hải Dương: Chuyển biến trong các trường học sau sáp nhập ở Hải Dương

Việc sắp xếp lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tại tỉnh Hải Dương đã bước đầu cho thấy hiệu...

91 liên quan

Sức sống mới ở những làng nghề trong thành phố

Sức sống mới ở những làng nghề trong thành phố

Trong khi nhiều nơi, đô thị hóa khiến không ít làng nghề bị mai một, thì tại thành phố Hải Dương, những năm...

1 liên quan

Hải Dương: Sập giàn giáo Trung tâm văn hóa Xứ Đông, 5 công nhân bị thương

Hải Dương: Sập giàn giáo Trung tâm văn hóa Xứ Đông, 5 công nhân bị thương

Khi công nhân đang thi công thì bất ngờ một phần giàn giáo tại công trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông (Hải...

179 liên quan

Hải Dương: Sập giàn giáo trong đêm tại công trình vài trăm tỉ, nhiều người bị thương

Hải Dương: Sập giàn giáo trong đêm tại công trình vài trăm tỉ, nhiều người bị thương

Trong lúc các công nhân đang xây dựng tại công trường xây dựng Trung tâm văn hóa Xứ Đông, thuộc địa bàn phường...

2 liên quan

Về một Công văn 'chuyển tiếp' của Sở Tài nguyên và Môi trường

Về một Công văn 'chuyển tiếp' của Sở Tài nguyên và Môi trường

Như chúng tôi đã thông tin: sau khi nghiên cứu đơn của ông Đồng Minh Thành (đại diện 11 hộ dân ở phường Tứ...

3 liên quan