Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
RÀ SOÁT, QUY ĐỊNH RÕ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, TẠO ĐỘT PHÁ CHO THỦ ĐÔ

RÀ SOÁT, QUY ĐỊNH RÕ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VỀ PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN, TẠO ĐỘT PHÁ CHO THỦ ĐÔ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
QUY ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ, PHÙ HỢP VỀ ÁP DỤNG LUẬT TẠI DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

QUY ĐỊNH ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ, PHÙ HỢP VỀ ÁP DỤNG LUẬT TẠI DỰ THẢO LUẬT THỦ ĐÔ (SỬA ĐỔI)

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Có chính sách đặc thù về công nghiệp quốc phòng an ninh, động viên công nghiệp

Có chính sách đặc thù về công nghiệp quốc phòng an ninh, động viên công nghiệp

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Phiên họp 26: Cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng

Phiên họp 26: Cho ý kiến về dự án Luật Công nghiệp Quốc phòng

Báo VietnamPlus
Cần thiết ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Cần thiết ban hành Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Báo Quân Đội Nhân Dân
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

Đại Biểu Nhân Dân
Hà Nội cần có định chế tài chính riêng để huy động nguồn lực

Hà Nội cần có định chế tài chính riêng để huy động nguồn lực

Thời báo Tài chính
XÂY DỰNG LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP: TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ

XÂY DỰNG LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP: TẠO HÀNH LANG PHÁP LÝ ĐẦY ĐỦ

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ĐỘNG VIÊN CÔNG NGHIỆP

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Không ngừng vun đắp tình đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam - Cuba

Không ngừng vun đắp tình đoàn kết truyền thống giữa Việt Nam - Cuba

Báo Pháp Luật Việt Nam
Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 18.9.2023

Bản tin Thời sự Quốc hội ngày 18.9.2023

Đại Biểu Nhân Dân
Phấn đấu giành từ 2 đến 5 HCV tại ASIAD 19

Phấn đấu giành từ 2 đến 5 HCV tại ASIAD 19

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN VÀ HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC CUBA ANA MARIA MACHADO

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CHÍNH QUYỀN NHÂN DÂN VÀ HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC CUBA ANA MARIA MACHADO

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: TĂNG CƯỜNG CÁC CUỘC TIẾP XÚC CẤP CAO, TRAO ĐỔI GIỮA CÁC CƠ QUAN VÀ NHÓM NGHỊ SĨ, THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHỊ VIỆN VIỆT NAM – CUBA

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI TRẦN QUANG PHƯƠNG: TĂNG CƯỜNG CÁC CUỘC TIẾP XÚC CẤP CAO, TRAO ĐỔI GIỮA CÁC CƠ QUAN VÀ NHÓM NGHỊ SĨ, THÚC ĐẨY HỢP TÁC NGHỊ VIỆN VIỆT NAM – CUBA

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 17/9 - 18/9/2023

QUỐC HỘI 24H: ĐIỂM TIN HOẠT ĐỘNG QUỐC HỘI TỪ NGÀY 17/9 - 18/9/2023

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Đoàn đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu tham quan Vịnh Hạ Long

Đoàn đại biểu Nghị sĩ trẻ toàn cầu tham quan Vịnh Hạ Long

Báo Người Lao Động