Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống

Vinh danh 3 nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống

Sáng 12/12, tại Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L'Oreál – UNESCO Vì sự...

24 liên quan

Vinh danh 3 nữ khoa học gia

Vinh danh 3 nữ khoa học gia

Ba nhà khoa học nữ trẻ vừa được trao Giải thưởng L'Oreál - UNESCO vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học năm...

24 liên quan

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 12-12, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt...

24 liên quan

Ba nhà khoa học nhận học bổng 'Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học'

Ngày 12/12, tại Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, Giải thưởng Khoa học L'Oreál - UNESCO Vì sự phát...

24 liên quan

Vinh danh ba nhà khoa học nữ trong lĩnh vực vật liệu và khoa học

Năm 2019, ba nhà khoa học trẻ xuất sắc trong lĩnh vực Khoa học vật liệu và khoa học đời sống được lựa chọn...

24 liên quan

3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019 được nhận học bổng 150 triệu đồng

Chương trình Giải thưởng L'Oreál UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học đã trao học bổng cho 3 Nhà...

24 liên quan

Vinh danh ba nhà khoa học nữ xuất sắc

Ngày 12-12, tại Hà Nội, Giải thưởng L'Oreál - UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tổ chức trao giải...

24 liên quan

Vinh danh 3 nhà khoa học nữ xuất sắc năm 2019

Ngày 12/12, tại Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam, chương trình Giải thưởng L'Oreál – UNESCO Vì sự...

24 liên quan