SCIC muốn mua 1 triệu cổ phiếu MBB

SCIC muốn mua 1 triệu cổ phiếu MBB

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 30/7 đến 28/8, theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

SCIC tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MBB

SCIC tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MBB

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC), tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thái Huyền, Thành viên HĐQT...

SCIC tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MBB

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư SCIC (SIC), tổ chức có liên quan đến bà Vũ Thái Huyền, Thành viên HĐQT...

Ông Vũ Anh Tuấn làm Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Minh

Ông Vũ Anh Tuấn sẽ giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty từ ngày 1/6/2020 thay cho ông Lê Văn Thành.

Ông Vũ Anh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Bảo Minh (BMI)

Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (BMI) vừa quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Tuấn đảm nhiệm vị trí...

Bảo Minh (BMI) chia cổ tức 15%, việc nới room 100% vẫn đang tiếp tục hoàn tất

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Bảo Minh được tổ chức theo phương thức trực tuyến tại Tòa nhà Công ty cổ...

2 liên quan

Công ty con của SCIC đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MBBank

Với mức giá đang giao dịch, ước tính SIC chi ra khoảng 15,8 tỷ đồng để mua 1 triệu cp MBB.

3 liên quan

Một công ty con của SCIC muốn rút toàn bộ vốn khỏi MB

Công ty mẹ SCIC hiện đang là một trong những cổ đông lớn của MBB, với việc nắm giữ 9,58% vốn điều lệ.

MB chia cổ tức 14%, thêm 7 gương mặt mới vào thành viên HĐQT

'Năm 2018, MB chia cổ tức 14% trong đó 6% bằng tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Trong 5 năm tới chúng tôi dự...

2021 liên quan

ĐHCĐ MB: 'MB còn 10% room ngoại, kỳ vọng phát hành riêng lẻ giá 3x, 4x'

'MB có room 10% nước ngoài, chúng tôi kỳ vọng sẽ bán ít nhất giá 3x, đến 4x', CEO MB nói, đồng thời cho...

144 liên quan

Lộ diện 11 ứng viên HĐQT nhiệm kỳ mới của ngân hàng MB

Nhiều gương mặt mới sẽ góp mặt trong HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của ngân hàng MB, trong đó chủ yếu là thay...