Quy mô GDP Việt Nam tăng thêm 935 nghìn tỷ đồng

Quy mô GDP Việt Nam tăng thêm 935 nghìn tỷ đồng

Sáng 13/12/2019, Tổng cục Thống kê đã tổ chức công bố số liệu đánh giá lại quy mô GDP giai đoạn 2010-2017....

43 liên quan

Công nghiệp chế biến, chế tạo đi đầu ngành trong đóng góp cho nền kinh tế

Công nghiệp chế biến, chế tạo đi đầu ngành trong đóng góp cho nền kinh tế

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) 10 tháng năm 2019 đạt mức tăng...

9 liên quan

Tháng 10, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gấp 3 lần tháng trước

Tháng 10, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động gấp 3 lần tháng trước

Trong tháng 10, số lượng doanh nghiệp thành lập mới đạt mức cao với hơn 12 nghìn doanh nghiệp; đặc biệt doanh...

122 liên quan

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Để tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam đạt được các chỉ tiêu về tăng trưởng và hội nhập, cần phải gắn...

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi thay đổi tư duy về công nghiệp hóa

Để tiến trình công nghiệp hóa của Việt Nam đạt được các chỉ tiêu về tăng trưởng và hội nhập, cần phải gắn...

54 liên quan

Doanh nghiệp thành lập mới: Tiếp tục đạt kỷ lục

Doanh nghiệp thành lập mới: Tiếp tục đạt kỷ lục

Theo Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới 9 tháng năm 2019 tiếp tục đạt kỷ lục với...

4 liên quan

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt mức kỷ lục

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng đạt mức kỷ lục

Trong 9 tháng, cả nước có gần 102.300 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.290 nghìn...

4 liên quan

Dự báo 'sức khỏe' các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tốt hơn

Dự báo 'sức khỏe' các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường tốt hơn

Số lượng doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2019 tiếp tục đạt kỷ lục mới với gần 102,3 nghìn doanh nghiệp.

80 liên quan

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt nền kinh tế

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt nền kinh tế

Tổng cục Thống kê vừa công bố, 9 tháng năm 2019, ngành công nghiệp tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị...

36 liên quan

Kinh tế 2019: Tự tin về đích

Kinh tế 2019: Tự tin về đích

3 quý của năm 2019 đã khép lại với bức tranh rất sáng màu, nền kinh tế Việt Nam có bước tăng trưởng ngoạn...

103 liên quan