Diễn đàn Trí thức Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản

Diễn đàn Trí thức Việt Nam lần đầu tiên tổ chức tại Nhật Bản

Với chủ đề 'Make in Vietnam - Cơ hội và thách thức', diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất...

1 liên quan

Diễn đàn Trí thức Việt Nam ltại Nhật Bản thu hút gần 1.000 người tham dự

Diễn đàn Trí thức Việt Nam ltại Nhật Bản thu hút gần 1.000 người tham dự

Gần 1.000 trí thức Việt Nam tại Nhật Bản đã tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến vì sự phát triển của Việt...

Hàng trăm trí thức Việt Nam tại Nhật Bản hiến kế cho 'Make in Vietnam'

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 16/11, với chủ đề 'Make in Vietnam - Cơ hội và thách thức', Diễn đàn...

Diễn đàn Trí thức Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Nhật Bản

Diễn đàn Trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất sẽ được tổ chức tại Trung tâm hội nghị quốc tế JASSO,...

9 liên quan

Vietnam Summit in Japan 2019: Quy tụ trí thức Việt Nam tại Nhật

Diễn đàn lần này là hoạt động kết nối cộng đồng trí thức Việt Nam tại Nhật lớn nhất từ trước đến nay. Đây...

Diễn đàn trí thức Việt Nam tại Nhật Bản sẽ được tổ chức tại Tokyo

Diễn đàn trí thức Việt Nam ở Nhật Bản sẽ giúp người tham gia có cái nhìn cụ thể về các cơ hội, thách thức...

3 liên quan

Diễn đàn Tri thức Việt Nam tại Nhật Bản

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Diễn đàn Tri thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất dự kiến sẽ được tổ...

Xây dựng đô thị thông minh bền vững là xu hướng tất yếu

Xây dựng đô thị thông minh bền vững là xu hướng tất yếu

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Hội thảo quốc tế 'Đô thị thông minh: từ nghiên cứu đến ứng dụng triển khai' do Tập...

4 liên quan