Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trường và hội nhập quốc tế

Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trường và hội nhập quốc tế

Ngày 10/5/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của...

3 liên quan

Đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam

Với chủ đề 'Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc...

5 liên quan

Phát triển GDNN trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế

Phát triển GDNN trong bối cảnh phát triển và hội nhập quốc tế

Ngày 10/5/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (VHGDTNTN&NĐ) của...

65 liên quan

Định hướng trong đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

Định hướng trong đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp

Sáng nay (10/5), dưới sự chủ trì của ông Phan Thanh Bình, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên...

5 liên quan

Bàn cách phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng 4.0

Bàn cách phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng 4.0

Việt Nam cần xây dựng lại thể chế giáo dục nghề nghiệp theo hướng không chỉ đáp ứng được yêu cầu thay đổi...

3 liên quan

Bàn cách phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng 4.0

Bàn cách phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng 4.0

Việt Nam cần xây dựng lại thể chế giáo dục nghề nghiệp theo hướng không chỉ đáp ứng được yêu cầu thay đổi...

3 liên quan