Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc: Thêm một bước tiến tới mục tiêu 100 tỉ USD

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc: Thêm một bước tiến tới mục tiêu 100 tỉ USD

Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc (VKBIA) đã chính thức ra mắt vào tối ngày 25/9, với vai...

8 liên quan

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc

Ra mắt Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc

Phát biểu tại lễ ra mắt, Chủ tịch VKBIA Trần Hải Linh cho biết các thành viên VKBIA sẽ cùng chung tay chung...

5 liên quan

Nông sản ĐBSCL minh bạch chất lượng để hội nhập

Nông sản ĐBSCL minh bạch chất lượng để hội nhập

Tại Hội thảo 'Giải pháp phát triển mô hình nông nghiệp theo chuỗi gắn với truy xuất nguồn gốc nông sản' vừa...

87 liên quan

Phát triển nông nghiệp bền vững theo phương châm 'tạo ra nhiều hơn từ ít hơn'

Phát triển nông nghiệp bền vững theo phương châm 'tạo ra nhiều hơn từ ít hơn'

'Tạo ra nhiều hơn từ ít hơn nghĩa là cần ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống mới, chuyển đổi cơ cấu...

1 liên quan

Diễn đàn Kinh tế hợp tác và phát triển trang trại Việt Nam

Ngày 15-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cùng Cục Kinh tế...

VFAEA tổng kết hoạt động hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn 2016

KTNT - Ngày 13-1, tại TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam (VFAEA) tổ...