Kết nối người Việt trên thế giới vì sự phát triển của Việt Nam

Kết nối người Việt trên thế giới vì sự phát triển của Việt Nam

Ngày 30-3, 'Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2019' đã diễn ra tại thủ đô Paris, CH Pháp với sự tham gia...

7 liên quan

VGLF 2019: Bước khởi đầu cho chiến lược kết nối tài năng người Việt trên toàn thế giới

VGLF 2019: Bước khởi đầu cho chiến lược kết nối tài năng người Việt trên toàn thế giới

TĐO - Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2019) diễn ra tại Pháp...

7 liên quan

'Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2019' khai mạc tại Paris

Ngày 30/3, Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum) năm 2019 đã khai mạc tại...

Hôm nay (30/3), bắt đầu Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng

Hôm nay (30/3), bắt đầu Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng

Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF 2019) diễn ra tại lâu đài Salomon...

Những người Việt có tầm ảnh hưởng gặp nhau tại Pháp bàn về thương hiệu Việt Nam

Diễn đàn VGLF 2019 tại Pháp nhằm tạo lập một mạng lưới trí thức Việt Nam góp phần vào việc xây dựng và nâng...

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu

VGLF 2019 sẽ tập trung vào chủ đề 'Nâng tầm thương hiệu Việt Nam' (Brand Vietnam), nhằm mục đích đánh thức...

1 liên quan

Lần đầu tiên tổ chức Diễn đàn người Việt ảnh hưởng toàn cầu

Diễn đàn người Việt có tầm ảnh hưởng (Vietnam Global Leaders Forum - VGLF) lần đầu tiên được tổ chức nhằm...