Google chỉ ra những thách thức từ dịch COVID-19 đối với người dùng Internet mới

Google chỉ ra những thách thức từ dịch COVID-19 đối với người dùng Internet mới

Khi các dịch vụ thiết yếu chuyển sang hình thức trực tuyến, khoảng cách giữa những người được và không được...

24 liên quan

97% người dân nông thôn Việt Nam mê YouTube

97% người dân nông thôn Việt Nam mê YouTube

Theo Google, có 97% người dân nông thôn ở Việt Nam sử dụng YouTube hàng tuần và 62% xem nội dung trên đó...

9 liên quan

Báo cáo của Google: Người Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe, dân ở nông thôn rất mê YouTube
Báo cáo của Google: Người Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe, dân ở nông thôn rất mê YouTube - Ảnh 1
Báo cáo của Google: Người Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe, dân ở nông thôn rất mê YouTube - Ảnh 2
Báo cáo của Google: Người Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe, dân ở nông thôn rất mê YouTube - Ảnh 3

Báo cáo của Google: Người Việt Nam ngày càng quan tâm đến sức khỏe, dân ở nông thôn rất mê YouTube

Theo Google, có 97% người dân nông thôn ở Việt Nam sử dụng YouTube hàng tuần và 62% xem nội dung trên đó...

9 liên quan

Các ưu tiên của ASEAN 2020 trong thương mại điện tử

Các ưu tiên của ASEAN 2020 trong thương mại điện tử

Trong khuôn khổ năm ASEAN 2020 do Việt Nam là nước chủ nhà, Hội nghị Ủy ban điều phối Thương mại điện tử...

36 liên quan

Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số

Internet Việt Nam: Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, Internet được xác định đóng vai trò huyết mạch để duy trì và phát...

5 liên quan