LILAMA 18 - gần nửa thế kỷ hoạt động trên thành phố mang tên Bác

LILAMA 18 - gần nửa thế kỷ hoạt động trên thành phố mang tên Bác

Mùa thu năm 1977, sau 2 năm Sài Gòn vừa giải phóng, mọi thứ đang được xây dựng, sắp xếp lại theo guồng máy...

Tọa đàm '35 năm vì nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam'

Tọa đàm '35 năm vì nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam'

Chiều 23-6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức tọa đàm '35 năm vì nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam',...

54 liên quan

Trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí giữa Báo Công lý và Hội Nhà báo Thái Lan

Chiều 15/8 tại Hà Nội, Báo Công lý thuộc TAND tối cao đã có buổi trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ báo chí với...

Hoàn thiện xây dựng pháp luật kinh tế trong bối cảnh Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã và đang từng bước hoàn thiện quá trình xây dựng chính sách luật pháp để...

3 liên quan

Tính đặc thù của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Kinh tế thị trường là mô hình kinh tế hiện được nhiều quốc gia lựa chọn để thúc đẩy kinh tế phát triển....

210 liên quan

Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thành công tốt đẹp

Sau 1 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 2 BCH TƯ Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ...

223 liên quan