Flamingo Cát Bà Beach Resort không vi phạm ranh giới di tích quốc gia

Flamingo Cát Bà Beach Resort không vi phạm ranh giới di tích quốc gia

Theo Kết luận thanh tra của Bộ TNMT, nhiều thông tin báo chí phản về Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp...

Phát hiện sai phạm tại Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Phát hiện sai phạm tại Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort

Kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cho biết, 6.844,4m2 đất mà Công ty cổ phần Tập đoàn...

Công bố kết luận về tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Beach Resort

Dự án tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Cát Bà Beach Resort do Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ...

Dự án Flamingo Cát Bà Beach Resort: 6.844 m2 đất được giao sai quy định

Mặc dù được giao đất để thực hiện dự án nhưng Công ty cổ phần tập đoàn Flamingo không làm thủ tục thực hiện...

124 liên quan

Công bố kết luận thanh tra Flamingo Cát Bà Beach Resort

Kết luận thanh tra phát hiện, diện tích hơn 6.800 m2 được thuê trả tiền hàng năm, Công ty cổ phần tập đoàn...

Sai phạm ở Flamingo Cát Bà: Gần 7000m2 đất đã giao không ký hợp đồng

Sau thanh tra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã kết luận nhiều sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về tài...