Độc đáo Tour Du lịch khám phá núi lửa ở Gia Lai

Độc đáo Tour Du lịch khám phá núi lửa ở Gia Lai

Tàn tích núi lửa ở Gia Lai là những kỳ quan thiên nhiên liên tiếp lọt tốp những thắng cảnh tự nhiên đẹp...

Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Còn hai tháng nữa các nhà khoa học mới chính thức công bố các thành quả nghiên cứu từ hang động núi lửa ở...

Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Phát hiện 'chấn động' từ hang động núi lửa Chư Bluk

Còn hai tháng nữa các nhà khoa học mới chính thức công bố các thành quả nghiên cứu từ hang động núi lửa ở...

Hang động núi lửa Chư Bluk, những phát hiện chấn động

Hang động núi lửa Chư Bluk, những phát hiện chấn động

Còn hai tháng nữa các nhà khoa học mới chính thức công bố các thành quả nghiên cứu từ hang động núi lửa ở...

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?
'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì? - Ảnh 1
'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì? - Ảnh 2
'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì? - Ảnh 3

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

Tại Bảo tàng Thiên nhiên ở Hà Nội đang có hàng chục khối đá hình thù lạ mắt, được các nhà khoa học nghiên...

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

'Bom núi lửa' tìm thấy trên Tây Nguyên thực chất là gì?

Tại Bảo tàng Thiên nhiên ở Hà Nội đang có hàng chục khối đá hình thù lạ mắt, được các nhà khoa học nghiên...

Tìm thấy 'bom núi lửa' trên Tây Nguyên

Tìm thấy 'bom núi lửa' trên Tây Nguyên

Tại Bảo tàng Thiên nhiên ở Hà Nội đang có hàng chục khối đá hình thù lạ mắt, được các nhà khoa học nghiên...