Chế độ đêm
Thông báo
Tin địa phương
  VEAM phát huy điểm sáng công nghiệp phụ trợ

  VEAM phát huy điểm sáng công nghiệp phụ trợ

  Trong các doanh nghiệp được khối công ty chứng khoán nhận định tiếp tục duy trì được kết quả kinh doanh tích...

  VEAM cần tập trung trọng điểm vào các mặt hàng đang có lợi thế cạnh tranh

  VEAM cần tập trung trọng điểm vào các mặt hàng đang có lợi thế cạnh tranh

  Đó là chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải tại Hội nghị tổng kết năm 2018, phương hướng, nhiệm...

  1 liên quan

  Quyền Tổng giám đốc VEAM đi nước ngoài khi chưa được Bộ Công Thương cho phép

  Bộ Công Thương vừa có công văn hỏa tốc về việc đi nước ngoài của ông Ngô Văn Tuyển, đại diện vốn nhà nước...

  Nhận 3.371 tỷ đồng cổ tức của Honda, công ty mẹ VEAM báo lãi 9 tháng hơn 5.100 tỷ đồng

  Tổng số tiền cổ tức và lợi nhuận được chia lên tới 5.138 tỷ đồng, xấp xỉ con số lãi ròng mà công ty mẹ VEAM...

  84 liên quan

  Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Người luôn chọn những gì tốt nhất cho dân, cho nước

  Các giải pháp chống lạm phát mà Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười quyết tâm thực hiện vào năm 1989 đã làm...

  6 liên quan