Một số chương trình phát sóng ngày 4-8

06:30 Thời sự / 07:15 Bình luận - Phê phán: Vấn đề tăng trưởng 'nóng' của du lịch / 07:45 Sông nước - Miệt...

Trùng tu nơi an nghỉ của 3 vị Vua triều Nguyễn

VH- Ngày 17.7, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đã hoàn thành thủ tục cho công tác trùng tu di...

Đội quân tóc dài bí ẩn của vua Thành Thái

Đội quân tóc dài bí ẩn của vua Thành Thái

Lên ngôi khi còn rất nhỏ trong bối cảnh đất nước bị xâm lược, Thành Thái thể hiện được bản lĩnh của ông vua...

Ba vị vua đến chết vẫn long đong

Ba vị vua đến chết vẫn long đong

Liên tiếp ba vị vua yêu nước triều Nguyễn: Dục Đức, Thành Thái và Duy Tân đã trải qua ba cuộc đời khổ ải....

Công viên thống nhất ở Quảng Trị: Biến nỗi đau chia cắt thành khát vọng hòa bình

Công viên thống nhất ở Quảng Trị: Biến nỗi đau chia cắt thành khát vọng hòa bình

Sau 64 năm diễn ra sự kiện chia cắt đất nước bằng vĩ tuyến 17 qua sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị xúc tiến xây...

Ngắm kinh thành Huế xưa trên bưu thiếp thời thuộc địa
Ngắm kinh thành Huế xưa trên bưu thiếp thời thuộc địa - Ảnh 1 Ngắm kinh thành Huế xưa trên bưu thiếp thời thuộc địa - Ảnh 2 Ngắm kinh thành Huế xưa trên bưu thiếp thời thuộc địa - Ảnh 3

Ngắm kinh thành Huế xưa trên bưu thiếp thời thuộc địa

Voi chiến bái lạy ở Viện Cơ Mật, điện Thái Hòa nhìn từ Ngọ Môn, bộ Cửu Đỉnh trong sân Thế Miếu... là những...