Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo
Đà Nẵng: Tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Đàm Minh

Đà Nẵng: Tưởng niệm cố Ni trưởng Thích nữ Đàm Minh

Giác ngộ
Hòa thượng Thích Lệ Trang họp chúng, kiểm tra công việc cho khóa An cư kiết hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Hòa thượng Thích Lệ Trang họp chúng, kiểm tra công việc cho khóa An cư kiết hạ tại Việt Nam Quốc Tự

Giác ngộ
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc bế mạc với 349 giới tử được thọ giới

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc bế mạc với 349 giới tử được thọ giới

Giác ngộ
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni

Giác ngộ
Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử

Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc tấn đàn truyền giới cho giới tử

Giác ngộ
Khai mạc Đại Giới đàn Liễu Lạc

Khai mạc Đại Giới đàn Liễu Lạc

Báo Long An
Long An: Khai mạc Đại giới đàn Liễu Lạc tại chùa Pháp Minh

Long An: Khai mạc Đại giới đàn Liễu Lạc tại chùa Pháp Minh

Giác ngộ
Phật giáo tỉnh Long An tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Phật giáo tỉnh Long An tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567

Giác ngộ
TP.HCM: Lễ húy nhật Ni trưởng Thích nữ Như Hoa tại chùa Vĩnh Phước (Q.12)

TP.HCM: Lễ húy nhật Ni trưởng Thích nữ Như Hoa tại chùa Vĩnh Phước (Q.12)

Giác ngộ
Bà Rịa-Vũng Tàu: Chấp thuận cho chùa Vạn Thiện và Thiền Tôn Phật Quang là 2 điểm an cư tập trung

Bà Rịa-Vũng Tàu: Chấp thuận cho chùa Vạn Thiện và Thiền Tôn Phật Quang là 2 điểm an cư tập trung

Giác ngộ
TP.HCM: Chùa Tập Thành tổ chức lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thông Thắng

TP.HCM: Chùa Tập Thành tổ chức lễ húy kỵ Hòa thượng Thích Thông Thắng

Giác ngộ
Hội đồng Thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Trí Độ tấn đàn truyền giới cho giới tử

Hội đồng Thập sư Tăng, Ni Đại giới đàn Trí Độ tấn đàn truyền giới cho giới tử

Giác ngộ
Thừa Thiên Huế: Lễ chung thất cố Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền

Thừa Thiên Huế: Lễ chung thất cố Ni trưởng Thích nữ Chơn Hiền

Giác ngộ
Bình Định: Giới tử Đại giới đàn Trí Độ tụng luật

Bình Định: Giới tử Đại giới đàn Trí Độ tụng luật

Giác ngộ
Bình Định: Khai mạc Đại giới đàn Trí Độ

Bình Định: Khai mạc Đại giới đàn Trí Độ

Giác ngộ
Bình Định: Giới tử Đại giới đàn Trí Độ tham dự khảo hạch

Bình Định: Giới tử Đại giới đàn Trí Độ tham dự khảo hạch

Giác ngộ
Đức Pháp chủ GHPGVN làm Hòa thượng Đường đầu Đại giới đàn Trí Hải (tỉnh Nam Định)

Đức Pháp chủ GHPGVN làm Hòa thượng Đường đầu Đại giới đàn Trí Hải (tỉnh Nam Định)

Giác ngộ
Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Ấn Quang

Lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Minh Phát tại chùa Ấn Quang

Giác ngộ