Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
EVN miền Nam ký kết thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm vật tư

EVN miền Nam ký kết thỏa thuận khung và hợp đồng mua sắm vật tư

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
2 giờ
Vinataba: Dấu son trên chặng đường vượt khó

Vinataba: Dấu son trên chặng đường vượt khó

Báo Đầu Tư
12 giờ
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Trách nhiệm làm việc khó, việc mới

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Trách nhiệm làm việc khó, việc mới

Báo Đầu Tư
Cần đánh giá, tổng kết việc tách bạch quản lý nhà nước và quản lý vốn tại doanh nghiệp

Cần đánh giá, tổng kết việc tách bạch quản lý nhà nước và quản lý vốn tại doanh nghiệp

Báo Đầu Tư
Bám sát ba đột phá chiến lược và ba động lực tăng trưởng

Bám sát ba đột phá chiến lược và ba động lực tăng trưởng

Tạp chí Petrotimes
5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đã được chứng minh là chủ trương đúng đắn, kịp thời

5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đã được chứng minh là chủ trương đúng đắn, kịp thời

Tạp Chí Mặt Trận
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đừng để vốn bị đóng băng trong ngân hàng

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Đừng để vốn bị đóng băng trong ngân hàng

Truyền Hình Quốc Hội Việt Nam
Quốc Hội TV
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chặng đường 5 năm thúc đẩy đổi mới, kết nối, đồng hành cùng phát triển

Tạp chí Petrotimes
Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Chính phủ sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

Báo Công Luận
Phó Thủ tướng lưu ý Ủy ban Quản lý vốn không để dòng vốn xơ cứng, đóng băng

Phó Thủ tướng lưu ý Ủy ban Quản lý vốn không để dòng vốn xơ cứng, đóng băng

Báo VietnamNet
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đại Biểu Nhân Dân
Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn

Thành lập Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là chủ trương đúng đắn

Báo Tin Tức TTXVN
Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP tổ chức trung thu cho hàng trăm con em cán bộ, công nhân viên

Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP tổ chức trung thu cho hàng trăm con em cán bộ, công nhân viên

Tạp chí Trẻ em Việt Nam
Doanh nghiệp Nhà nước phải đi đầu, dẫn dắt xu thế kinh tế mới

Doanh nghiệp Nhà nước phải đi đầu, dẫn dắt xu thế kinh tế mới

Tạp Chí Ngày Nay
'Siêu Ủy ban' quản lý hơn 2,49 triệu tỉ đồng

'Siêu Ủy ban' quản lý hơn 2,49 triệu tỉ đồng

Báo Người Lao Động
5 năm kết nối, đồng hành và phát triển của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

5 năm kết nối, đồng hành và phát triển của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Báo Công Luận