Vua chúa thời Lê trung hưng tin dùng hoạn quan ra sao?

Vua chúa thời Lê trung hưng tin dùng hoạn quan ra sao?

Vào thời kỳ chúa tin dùng hoạn quan, nhiều người có địa vị cao, đang trong độ tuổi trưởng thành và là bố...

1 liên quan

Vua chúa thời Lê trung hưng tin dùng hoạn quan ra sao?

Vua chúa thời Lê trung hưng tin dùng hoạn quan ra sao?

Vào thời kỳ chúa tin dùng hoạn quan, nhiều người có địa vị cao, đang trong độ tuổi trưởng thành và là bố...

1 liên quan

Vua chúa thời Lê trung hưng tin dùng hoạn quan ra sao?

Vua chúa thời Lê trung hưng tin dùng hoạn quan ra sao?

Vào thời kỳ chúa tin dùng hoạn quan, nhiều người có địa vị cao, đang trong độ tuổi trưởng thành và là bố...

1 liên quan

Thắng Tam thuở mới lập làng

Thắng Tam thuở mới lập làng

Thắng Tam là 1 trong 3 'thuyền' thuộc thủ Phước Thắng, được hình thành vào khoảng đầu thế kỷ XIX, do ông...

1 liên quan

'Bí ẩn' ít biết hoạn quan thời Lê

'Bí ẩn' ít biết hoạn quan thời Lê

Vào thời kỳ chúa tin dùng hoạn quan, nhiều người có địa vị cao, đang trong độ tuổi trưởng thành và là bố...

3 liên quan

Di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Di tích gắn với cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làng Chùa (tức làng Hoàng Trù - quê ngoại Bác) có nhà thờ chi nhánh...

1 liên quan

Hoạn quan thời Lê đông cỡ nào, được tin dùng ra sao?

Hoạn quan thời Lê đông cỡ nào, được tin dùng ra sao?

Vào thời kỳ chúa tin dùng hoạn quan, nhiều người có địa vị cao, đang trong độ tuổi trưởng thành và là bố...

1 liên quan

QLTT Nghệ An: Chủ động theo dõi sát diễn biến giá, bình ổn thị trường cuối năm

QLTT Nghệ An: Chủ động theo dõi sát diễn biến giá, bình ổn thị trường cuối năm

Sáu tháng đầu năm 2019, lực lượng QLTT tỉnh đã kiểm tra 1.869 vụ, tổng giá trị thu phạt là hơn 7,3 tỷ đồng....

61 liên quan

Xác Lộc Hầu Phùng Đức Nhuận kiến công tích đức cho mai hậu

Xác Lộc Hầu Phùng Đức Nhuận kiến công tích đức cho mai hậu

Trong những năm đi nghiên cứu, tìm hiểu, suy ngẫm và viết về các danh nhân họ Phùng, nhiều lúc tôi không...

70 hiện vật của vàng son nhung gấm

70 hiện vật của vàng son nhung gấm

Bảo tàng Lịch sử TP HCM phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ vừa khai mạc trưng bày 'Trang phục cung đình...

2 liên quan