Chuẩn bị chu đáo Hội thảo khoa học 75 năm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Chuẩn bị chu đáo Hội thảo khoa học 75 năm Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

QĐND Online - Sáng 21-7, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo (BCĐ) Hội thảo khoa học (HTKH) 'Bộ Tổng Tham mưu Quân đội...

4 liên quan

Hội thảo khoa học 'Đảng Cộng sản Việt Nam: Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử'

Hội thảo khoa học 'Đảng Cộng sản Việt Nam: Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử'

Ngày 26/6, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề 'Đảng Cộng sản Việt...

1 liên quan

Khẳng định vững chắc vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng Việt Nam

Sáng 26/6, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo cấp quốc gia 'Đảng Cộng sản Việt Nam: Sản phẩm...

3 liên quan

Chung tay viết tiếp ước mơ con chữ

Nằm cách Quốc lộ 6 hơn 60km, Điểm trường bản Săn Hiềng là nơi khó khăn nhất của xã Mường Tè-xã đặc biệt khó...

1 liên quan

70 năm, dấu ấn Trung đoàn 174

Thời chống Mỹ, tôi may mắn có giai đoạn làm người chép sử Trung đoàn. Khi ấy cuộc chiến diễn ra khốc liệt,...

1 liên quan

'Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh:- Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'