Bên lề Quốc hội, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền ngày 27-5 cho biết như vậy

. Phóng viên: Là Tổng thanh tra Chính phủ, ông có nghĩ rằng việc thầy Đỗ Việt Khoa xin thôi nghề là phản ánh một sự lùi bước? - Ông Trần Văn Truyền: Tôi nghĩ có thể thầy Khoa đang thấy rằng có những vấn đề mà nêu ra tác động và làm tổn thương đến mình nhiều quá nhưng nhìn về cái chung cũng chưa được bao nhiêu, đặc biệt là khắc phục những vấn đề tiêu cực thấy vẫn chưa được nhiều. Thầy Khoa có thể thấy rằng khó và xin ra khỏi ngành để đỡ phải dấn thân, đỡ phải đương đầu. Đây là một cách xử sự. Tôi nghĩ rằng Đảng và Nhà nước đang khuyến khích chống tham nhũng, tiêu cực và công việc này phải bắt đầu từ các cá nhân. Chống tham nhũng mà hô hào chung, không ai dám làm gì, đặc biệt khi chống lại bị tổn thương thì làm sao chống được. . Từ sự việc này, ông suy nghĩ gì về cơ chế khuyến khích và bảo vệ những người chống tham nhũng, tiêu cực? - Hiện chúng ta chưa có cơ chế đầy đủ, rõ ràng để bảo vệ những người có công, có thành tích hoặc hành động dũng cảm dám tố cáo hoặc dám chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, Luật Khiếu nại tố cáo cũng có những điều khoản cấm các hành vi trả thù, trù dập, trả đũa hoặc thậm chí khống chế những người dám tố cáo. Do đó, vấn đề hiện nay là phải thực hiện quy định hiện có cho nghiêm, đồng thời bổ sung những cơ chế tích cực hơn. Trong trường hợp những người chống tham nhũng, tiêu cực bị trả thù, trù dập thì phải có cơ quan chức năng xem xét và xử lý đến cùng để bảo vệ. . Sự việc liên quan tới thầy Khoa thì sao, thưa ông? - Nếu thầy Khoa có bằng chứng cụ thể thì tôi nghĩ rằng các cơ quan của Nhà nước sẽ có trách nhiệm. Riêng Thanh tra Chính phủ cũng sẽ có trách nhiệm trong việc này. . Ông có lời nhắn gửi gì đến thầy Khoa trong lúc này? - Tôi muốn nói với mọi người là đấu tranh chống tiêu cực rất gian nan, vô cùng khó khăn và thậm chí nguy hiểm nữa. Song đây là vấn đề sống còn của đất nước, chế độ và bức xúc của xã hội cũng như nhân dân. Do vậy, rất cần những con người dũng cảm, dám dấn thân, dám đương đầu. Chính vì thế, tôi muốn khuyên mọi người và thầy Khoa rằng nên bình tĩnh và phải kiên trì.