Mặt trận tổ quốc VN TP HCM (MTTQ VN TP HCM) cho rằng, việc thay xe ba gác máy giá dưới 10 triệu đồng bằng xe tải giá 140 triệu đồng là vượt quá sức chịu đựng của người lao động.