(InfoTV) - Theo Ngân hàng Phát triển châu Á ADB, thị trường trái phiếu nội địa tại khu vực mới nổi Đông Á tăng trưởng với tốc độ 16,5% trong năm 2009, với 4.400 tỷ đô la giấy tờ có giá trị được lưu hành vào tháng 12, và sẽ còn tiếp tục tăng trưởng trong năm 2010.

- VN trở lại thị trường trái phiếu quốc tế suôn sẻ Động lực phát triển chính của năm ngoái là sự lớn mạnh nhanh chóng của thị trường tại Hong Kong, Thái Lan và Indonesia. Thị trường Hong Kong tăng tới 55,8%, trong khi thị trường trái phiếu Thái Lan và Indonesia tăng trưởng với tốc độ ấn tượng lần lượt là 20,5% và 19,4%. Năm trước đó 2008, thị trường trái phiếu nội tệ châu Á cũng phát triển mạnh với tốc độ 14,8%. Phát hành trái phiếu nội tệ tăng mạnh 39,3% lên 3.300 nghìn tỷ đôla vào năm 2009. Trong khi đó, việc bán trái phiếu bằng đôla, euro và yên đã thu được mức tiền kỷ lục là 63,2 tỷ đôla so với mức 33,3 tỷ đôla của năm 2008. Thị trường trái phiếu công ty trong khu vực tăng trưởng 31,6% trong năm ngoái, so với mức tang 11,2% của thị trường trái phiếu chính phủ. Những nơi có thị trường trái phiếu công ty mở rộng mạnh mẽ nhất là tại Trung Quốc (77,5%), Việt Nam (68,4%) và Philippines (66,5%). Tuy nhiên, giá trị giấy tờ nợ quốc gia vẫn lớn hơn rất nhiều với giá trị công trái các công ty, là 3.114 tỷ đôla so với 1.303 tỷ đôla. InfoTV Hải Anh