Trong 2 ngày 15 và 16/10/2009, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 25 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

Phiên họp thứ 25 Ủy ban Thường vụ Quóc hội khóa XII ra thông cáo như sau: 1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2009, theo đó bổ sung vào Chương trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Đồng thời, đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này cùng với dự án Luật An toàn thực phẩm để hoàn chỉnh trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tạo ra các giải pháp tài chính đồng bộ, ổn định hơn, góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, giải quyết vấn đề an sinh xã hội mang tính dài hạn, tạo cơ hội cho người thu nhập thấp, học sinh, sinh viên, công nhân, ... có chỗ ở ổn định, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Việc nâng Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm lên thành Luật nhằm tăng cường hiệu lực pháp lý, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, sức cạnh trạnh và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa nông sản thực phẩm nước ta trên thị trường quốc tế . 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét lần cuối việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII: - Trên cơ sở Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của Văn phòng Quốc hội, dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận, thống nhất trình Quốc hội xem xét, thông qua về những nội dung Quốc hội tiến hành giám sát tại 2 kỳ họp Quốc hội thứ 7, thứ 8 và nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát năm 2010. Đồng thời đề nghị Văn phòng Quốc hội tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận và đề nghị Chính phủ, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội hoàn chỉnh Tờ trình, Báo cáo thẩm tra để trình Quốc hội. - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã rà soát lại việc chuẩn bị cho kỳ họp và nhận thấy, đến nay, với tinh thần chủ động, khẩn trương, tích cực, các cơ quan hữu quan đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành khối lượng lớn công việc, bảo đảm để kỳ họp diễn ra đúng tiến độ và hoàn thành chương trình đề ra. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết về biểu khung thuế xuất khẩu, biểu khung thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm hàng./. TTXVN