Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo TW

Gốc
Theo Quyết định số 06-QĐNS/TƯ, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Quyết định số 06-QĐNS/TƯ ngày 18/2/2021 của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus http://www.vietnamplus.vn/thuong-tuong-nguyen-trong-nghia-giu-chuc-truong-ban-tuyen-giao-tw/695637.vnp