Vì sao giảm tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP?

Vì sao giảm tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP?

Nhiều chuyên gia cho rằng, hiện nay Việt Nam vẫn chưa có các căn cứ chính xác để xác định chi phí logistics...

12 liên quan

Dịch vụ logistics dự kiến tăng trưởng 20% trong 5 năm tới

Dịch vụ logistics dự kiến tăng trưởng 20% trong 5 năm tới

Đến 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5 - 6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics...

12 liên quan

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15%-20%

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15%-20%

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày...

12 liên quan

Đến năm 2025, dịch vụ logistics sẽ đóng góp 5-6% vào GDP

Đến năm 2025, dịch vụ logistics sẽ đóng góp 5-6% vào GDP

Đó là mục tiêu đặt ra tại Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 về việc phê...

12 liên quan

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ logistics

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ logistics

Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ...

12 liên quan

Đến 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%

Đến 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14-2-2017 về...

12 liên quan

Chi phí logistics giảm còn 16-20% GDP năm 2025

Chi phí logistics giảm còn 16-20% GDP năm 2025

Đây là mục tiêu vừa được Chính phủ sửa đổi trong Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát...

12 liên quan

Đến 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%

Đến 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14/2/2017 về...

12 liên quan