Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp vật liệu

Tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp vật liệu

Ngành công nghiệp vật liệu (CNVL) là ngành nền tảng đóng vai trò quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát...

31 liên quan

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VẬT LIỆU

Sáng 10/4, tại Tp.HCM, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ KHCN và ĐHQG-HCM đồng tổ chức Hội thảo: 'Phát...

31 liên quan

Tăng sức cạnh tranh của ngành công nghiệp vật liệu

Tăng sức cạnh tranh của ngành công nghiệp vật liệu

Việt Nam có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển ngành công nghiệp vật liệu tuy nhiên thực tế phát triển...

31 liên quan

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

Thực tiễn trên thế giới, không quốc gia nào tiến hành công nghiệp hóa thành công và có nền công nghiệp phát...

31 liên quan

Phát triển công nghiệp vật liệu để nâng cao tự chủ của nền kinh tế Việt Nam

Phát triển công nghiệp vật liệu để nâng cao tự chủ của nền kinh tế Việt Nam

Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP HCM vừa phối hợp tổ chức Hội thảo...

31 liên quan

Đào tạo nhân lực chưa gắn với phát triển khoa học và công nghệ

Đào tạo nhân lực chưa gắn với phát triển khoa học và công nghệ

Phát triển công nghiệp vật liệu, đặt ra vấn đề quan trọng là nguồn nhân lực. Cần có những chính sách và cơ...

31 liên quan

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành vật liệu

Đẩy mạnh đào tạo nhân lực ngành vật liệu

Là ngành công nghiệp nền tảng, đóng vai trò cung cấp đầu vào cho tất cả các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng...

31 liên quan

Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu

Nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu

Nguồn nhân lực dành cho ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu, đào tạo chưa gắn kết chặt chẽ với phát...

31 liên quan

Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu: Cần cơ chế, chính sách đặc thù
Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu: Cần cơ chế, chính sách đặc thù - Ảnh 1
Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu: Cần cơ chế, chính sách đặc thù - Ảnh 2
Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu: Cần cơ chế, chính sách đặc thù - Ảnh 3

Ưu tiên phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu: Cần cơ chế, chính sách đặc thù

Trước yêu cầu phát triển công nghiệp đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày...

31 liên quan

Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp vật liệu

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Thực tiễn trên thế...

31 liên quan

Chủ động xây dựng nguồn nhân lực khoa học phục vụ phát triển đất nước

Chủ động xây dựng nguồn nhân lực khoa học phục vụ phát triển đất nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho rằng, chừng nào chúng ta chưa thật sự...

31 liên quan

'Nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu'

'Nguồn nhân lực của ngành công nghiệp vật liệu còn thiếu và yếu'

Tại Việt Nam, nguyên vật liệu chưa đáp ứng được nhu cầu của nhiều ngành, lĩnh vực sản xuất, dẫn đến phụ...

31 liên quan

Tư duy, cách tiếp cận mới phát triển nhân lực công nghiệp vật liệu

Tư duy, cách tiếp cận mới phát triển nhân lực công nghiệp vật liệu

Thiếu và yếu về nguồn nhân lực là một trong những nguyên nhân khiến cho ngành công nghiệp vật liệu nước ta...

31 liên quan

Tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu quốc gia

Tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu quốc gia

Sáng 10/4, tại TP.HCM diễn ra Hội thảo quốc tế 'Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp vật liệu đáp ứng yêu...

31 liên quan

TP HCM hỗ trợ lãi suất 0% với ngành công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao

TP HCM hỗ trợ lãi suất 0% với ngành công nghiệp trọng điểm, công nghệ cao

Đó là thông tin được ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, đưa ra tại Hội thảo Phát triển nguồn nhân...

31 liên quan

Nhân lực công nghiệp vật liệu chưa đáp ứng yêu cầu

Nhân lực công nghiệp vật liệu chưa đáp ứng yêu cầu

Nguồn nhân lực thiếu và yếu là nguyên nhân chủ yếu khiến ngành công nghiệp vật liệu Việt Nam chưa phát triển.

31 liên quan

Ðẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình phát triển vì nó đưa cả nền...

31 liên quan