Dù mùa mưa bão đang đến, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vẫn ‘hỏa tốc’ yêu cầu các ban ngành phải giải ngân hết tiền từ nguồn ngân sách để xây dựng các dự án định canh, định cư. Nếu giải ngân chậm ‘bị Trung ương thu hồi’ thì sẽ phải chịu trách nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa có văn bản hỏa tốc gửi Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng khẩn trương thực hiện giải ngân hết số tiền ngân sách được cấp.

Văn bản ký ngày 12.9 ghi rõ: “Ngày 9.9.2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1623/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch vốn thực hiện chính sách định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số từ nguồn ngân sách Trung ương. Để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Ban Dân tộc tỉnh (chủ đầu tư dự án) nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng các dự án định canh, định cư; đến ngày 31.12.2016 phải giải ngân hết kế hoạch vốn được giao và phải chịu trách nhiệm trước cấp thẩm quyền trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2016 và bị Trung ương thu hồi.

Tinh Quang Ngai hoi 'tieu' het ngan sach keo 'bi Trung uong thu hoi' - Anh 1

Sở Xây dựng phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh để khẩn trương thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán điều chỉnh các dự án định canh, định cư được Chủ tịch UBND tỉnh giao kế hoạch vốn tại quyết định số 1623/QĐ-BUND ngày 9.9.2016 với yêu cầu sớm nhất, trước ngày 25.9.2016 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng và các thủ tục khác có liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Ban Dân tộc tỉnh triển khai thi công dự án đảm bảo tiến độ.

Yêu cầu Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện Ba Tơ, Sơn Tây, Tây Trà và Trà Bồng khẩn trương thực hiện. Đơn vị nào thực hiện công việc chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh”.

Hiện đang vào mùa mưa bão. Quảng Ngãi cũng như các tỉnh miền Trung sẽ liên tục hứng các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt… nhất là các huyện miền núi. Việc thi công xây dựng các công trình cũng sẽ rất ảnh hưởng trong mùa mưa.

Lê Đình Dũng