Nhờ vào kính thiên văn không gian Spitzer, các nhà thiên văn học thuộc Đại học California (Mỹ) đã lần đầu tiên quan sát được biến chuyển dữ dội của thời tiết trên các hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời.