(ANTĐ) - Trước ngày 20-3-2010, Tổ công tác 30 thành phố phải trình UBND TP Hà Nội phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính (TTHC).

Thời gian qua, CATP Hà Nội đã có nhiều cải cách về TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Đó là yêu cầu của UBND TP Hà Nội đặt ra đối với Tổ công tác 30 thành phố về cải cách TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Để Tổ công tác 30 thành phố trình phương án đơn giản hóa các TTHC trước ngày 20- 3, UBND TP đã có công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận Ba Đình, Hoàng Mai và huyện Quốc Oai về việc tập trung cán bộ, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC. Trước ngày 5-3, các đơn vị phải tập trung hoàn tất việc rà soát, xây dựng phương án đơn giản hóa TTHC gửi về Tổ công tác 30 thành phố. Đồng thời UBND TP giao Tổ công tác 30 thành phố kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu về chất lượng, tiến độ theo quy định; tổ chức hội thảo, lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp liên quan. Trước ngày 20-3-2010, Tổ công tác 30 thành phố phải trình UBND TP phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính.