Năm 2012, SJS dự kiến kế hoạch 1.018 tỷ đồng giá trị SXKD, tổng doanh thu 768 tỷ đồng, LNTT đạt 206 tỷ đồng và LNST 155 tỷ đồng. Kế hoạch hợp nhất đạt 213 tỷ đồng LNTT và LNST đạt 159 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà ( SJS ) thông báo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2012 họp ngày 28/6 tới đây.

Nhận định năm 2012, SJS cho biết, do công ty đang được giao làm Chủ đầu tư rất nhiều dự án, trong đó có những dự án lớn có tiềm năng như: Dự án Khu ĐTM Nam An Khánh và Nam An khánh mở rộng, Dự án Khu đô thị mới Tiến Xuân, Dự án Khu nhà ở Văn La - Văn Khê... đây là một lợi thế lớn cho việc phát triển trong dài hạn.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế trong nước năm 2012 được dự báo là tiếp tục khó khăn. Thị trường nhà, đất tại các thành phố lớn đã suy giảm từ năm 2011 và đến nay chưa có dấu hiệu phục hồi, nguồn cung lớn trong khi cầu tiếp tục suy giảm, giao dịch gần như đóng băng.

Hiện nay, các dự án Nam An Khánh, Văn La - Văn Khê ...chưa hoàn thành các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, nên các hợp đồng với khách hàng chủ yếu bằng hợp đồng góp vốn, chưa đủ điều kiện để ghi nhận doanh thu, lợi nhuận.

Tính đến cuối quí II/2012 dư nợ tín dụng của Công ty ước khoảng 1.900 tỷ đồng, trong đó một số khoản vay sẽ cần đáo hạn trong năm (khoảng 1.200 tỷ đồng), vì vậy công ty phải ưu tiên tái cơ cấu nợ, tiết giảm đầu tư, chỉ tập trung vốn cho các dự án trọng điểm. Mặt khác tín dụng Nhà nước tuy có nới lỏng, nhưng các dự án của Công ty không thuộc diện ưu tiên được vay vốn.

Năm 2012, SJS dự kiến kế hoạch 1.018 tỷ đồng giá trị SXKD, tổng doanh thu 768 tỷ đồng, LNTT đạt 206 tỷ đồng và LNST 155 tỷ đồng. Kế hoạch hợp nhất đạt 213 tỷ đồng LNTT và LNST đạt 159 tỷ đồng.