Tay "cẩu tặc" đã bị bắt tại trận khi đang hành nghề chỉ với một chiếc... quần.