24H.COM.VN - Góc khuất từ những trò đùa quá lố là sự tổn thương nghiêm trọng tình bạn. Vì sự tổn thương này mà nhiều cuộc ẩu đả đã xảy ra trong và ngoài sân trường.