Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Sáng 15-6-2020, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên...

29 liên quan

Đoàn công tác EVN, EVNCPC làm việc tại PC Quảng Ngãi

Đoàn công tác EVN, EVNCPC làm việc tại PC Quảng Ngãi

Chiều ngày 19/5/2020, Đoàn công tác EVN, EVNCPC do ông Cao Quang Quỳnh – Thành viên HĐTV EVN làm trưởng...

2 liên quan

Bội chi NSNN năm 2020 dự kiến 3,44%GDP

Bộ Tài chính xây dựng dự toán NSNN năm 2020 trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế 6,8%, chỉ số giá tiêu...

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định của luật Ngân sách nhà nước

Tại phiên họp toàn thể hội trường chiều 21/10, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, trình bày...

53 liên quan

Bội chi ngân sách địa phương giảm 12.500 tỷ đồng

Chiều 21-10, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, bội chi ngân sách...

139 liên quan

Thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thu ngân sách nhà nước vững chắc

Chiều 21-10, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính- Ngân sách của Quốc hội...

53 liên quan

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước...

53 liên quan

Đến hết năm 2020, dự kiến mức dư nợ công là 54,3% GDP

Nhất trí với báo cáo của Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội cho biết, dự tính đến hết năm...

53 liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tình hình thu chi ngân sách tại TP.Sa Đéc

Sáng 23/4, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh đến TP.Sa Đéc giám sát tình hình triển...

Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Tư duy mới và một số kiến nghị

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng...

Giám sát việc triển khai các nghị quyết về thu, chi ngân sách tại huyện Lấp Vò

Ngày 18/4, Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tiếp tục giám sát tình hình triển khai các...

2 liên quan

Đề nghị sắp xếp lại các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách

Những quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách có quy mô nhỏ, manh mún, chồng chéo nhau có thể sắp xếp lại.

93 liên quan

Căn cứ nào xác định bội chi NSNN năm 2018 là 3,7% GDP?

Tổng số thu NSNN năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng. Mức bội chi NSNN là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% tổng...