Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí từ khâu lập dự toán ngân sách nhà nước

Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí từ khâu lập dự toán ngân sách nhà nước

Báo Bắc Giang
Bài 2: Phải 'gỡ' từ… cơ chế!

Bài 2: Phải 'gỡ' từ… cơ chế!

Báo Công Thương
Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm việc với UBND tỉnh

Báo Ninh Bình
Kết quả kiểm toán năm 2023: Hàng loạt địa phương có sai sót bị nhắc tên

Kết quả kiểm toán năm 2023: Hàng loạt địa phương có sai sót bị nhắc tên

Báo Công An Nhân Dân
Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 230.500 tỷ đồng

Huy động vốn trái phiếu chính phủ đạt hơn 230.500 tỷ đồng

Thời báo Tài chính
TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2023, NĂM 2024 THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

TẬP TRUNG TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH CÁC THÁNG CUỐI NĂM 2023, NĂM 2024 THUỘC LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

Cổng TTĐT Quốc Hội
Quốc Hội
Bộ Tài chính hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030

Bộ Tài chính hướng dẫn sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030

Tạp Chí Tài Chính
Hướng dẫn dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Hướng dẫn dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024

Thời báo Tài chính
Đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Đổi mới phân cấp quản lý ngân sách nhà nước tại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Tạp Chí Tài Chính
Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh Đồng Tháp bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh Đồng Tháp bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
Hướng dẫn dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024

Hướng dẫn dự toán chi đầu tư phát triển năm 2024

Thời báo Tài chính
Cục thuế tỉnh Tiền Giang bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Cục thuế tỉnh Tiền Giang bị đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân

Chuyên trang Pháp Luật Plus - Báo Pháp Luật Việt Nam
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiều địa phương đã bứt phá

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công nhiều địa phương đã bứt phá

Thời báo Tài chính
Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa không quá 30% vốn đầu tư phát triển cho ngân sách địa phương

Ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa không quá 30% vốn đầu tư phát triển cho ngân sách địa phương

Tạp Chí Tài Chính
Lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 cần sát thực tế

Lập dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 cần sát thực tế

Thời báo Tài chính
Tăng cường kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước

Tăng cường kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước

Báo Bắc Giang