Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

Báo Lao Động Thủ Đô
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa được giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố

Báo Hà Nội Mới
Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

Công bố Quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban MTTQ TP Hà Nội

Báo Kinh Tế Đô Thị
Điều động đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Điều động đồng chí Đặng Thị Phương Hoa đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Báo Lao Động Thủ Đô
Công đoàn Thủ đô hỗ trợ 110 triệu đồng cho các nạn nhân cháy chung cư

Công đoàn Thủ đô hỗ trợ 110 triệu đồng cho các nạn nhân cháy chung cư

Báo Kinh Tế Đô Thị
Tiếp tục đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật

Tiếp tục đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật

Báo Lao Động Thủ Đô
LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

LĐLĐ thành phố Hà Nội hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Báo Lao Động Thủ Đô
Chú trọng triển khai công tác truyền thông Công đoàn

Chú trọng triển khai công tác truyền thông Công đoàn

Báo Lao Động Thủ Đô
Cán bộ Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ tới gia đình đoàn viên bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Cán bộ Công đoàn Hà Nội trao hỗ trợ tới gia đình đoàn viên bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Báo Lao Động Thủ Đô
Công đoàn hỗ trợ gia đình đoàn viên bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Công đoàn hỗ trợ gia đình đoàn viên bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Báo Hà Nội Mới
Hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong vụ cháy chung cư mini

Hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong vụ cháy chung cư mini

Báo Hà Nội Mới
Hỗ trợ gia đình người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ

Hỗ trợ gia đình người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ

Báo Nhân Dân
Khánh thành công trình Góc truyền thống và khu làm việc cơ quan LĐLĐ quận Long Biên

Khánh thành công trình Góc truyền thống và khu làm việc cơ quan LĐLĐ quận Long Biên

Báo Lao Động Thủ Đô
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tới gia đình người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ tới gia đình người lao động bị nạn trong vụ cháy chung cư mini

Báo Lao Động Thủ Đô
Chú trọng chăm lo con công nhân lao động

Chú trọng chăm lo con công nhân lao động

Báo Lao Động Thủ Đô
Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình '1 triệu sáng kiến'

Hà Nội hoàn thành xuất sắc Chương trình '1 triệu sáng kiến'

Báo Lao Động Thủ Đô
'Thủ lĩnh' Công đoàn tận tâm vì người lao động

'Thủ lĩnh' Công đoàn tận tâm vì người lao động

Báo Lao Động Thủ Đô