Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo
Quảng Ngãi: Thông qua quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ rộng 3.396ha

Quảng Ngãi: Thông qua quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ rộng 3.396ha

Báo Xây Dựng
Quảng Ngãi: Quy hoạch Khu Công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh 3.396 ha

Quảng Ngãi: Quy hoạch Khu Công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh 3.396 ha

Báo Đại Đoàn Kết
Quảng Ngãi: Thông qua quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ gần 3.400 ha

Quảng Ngãi: Thông qua quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ gần 3.400 ha

Báo Đầu Tư
Khu Công nghiệp, đô thị, dịch vụ gần 3.400ha được chia thành 3 phân khu

Khu Công nghiệp, đô thị, dịch vụ gần 3.400ha được chia thành 3 phân khu

Báo Kinh Tế Đô Thị
Công nhân Đội truyền tải điện Quảng Ngãi kịp thời cứu người gặp nạn

Công nhân Đội truyền tải điện Quảng Ngãi kịp thời cứu người gặp nạn

Tạp chí Petrotimes
Đóng điện mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi

Đóng điện mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi

Tạp chí Công thương
Đóng điện Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi

Đóng điện Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi

Tạp chí Petrotimes
Đóng điện Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

Đóng điện Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

Báo Công Thương
Đóng điện Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

Đóng điện Công trình treo dây mạch 2 đường dây 220kV Dốc Sỏi – Quảng Ngãi

Bnews
Bnews
Mỏ đất từng 'dính' loạt sai phạm được đề xuất cung cấp đất cho dự án 3.500 tỷ đồng

Mỏ đất từng 'dính' loạt sai phạm được đề xuất cung cấp đất cho dự án 3.500 tỷ đồng

Báo Đầu Tư
Quảng Ngãi sẽ có Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh gần 3.400 ha

Quảng Ngãi sẽ có Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh gần 3.400 ha

Tạp chí Công thương
Quảng Ngãi quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ 3.396 ha

Quảng Ngãi quy hoạch khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ 3.396 ha

Tạp chí VnEconomy
Quảng Ngãi: Lập quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh gần 3.400 ha

Quảng Ngãi: Lập quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Bình Thanh gần 3.400 ha

Báo Đầu Tư
Quảng Ngãi quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ gần 3.400ha

Quảng Ngãi quy hoạch Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ gần 3.400ha

Báo Kinh Tế Đô Thị
Quảng Ngãi: Xây dựng 'siêu' khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Quảng Ngãi: Xây dựng 'siêu' khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ dọc đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi

Báo Xây Dựng
Quảng Ngãi dự kiến giảm gần 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Quảng Ngãi dự kiến giảm gần 3.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Báo Giao Thông
Bổ sung hơn 2 triệu m3 đất đắp phục vụ dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi

Bổ sung hơn 2 triệu m3 đất đắp phục vụ dự án đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi

Báo Xây Dựng