Thủ tướng Chính phủ: Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ: Đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn của doanh nghiệp và nền kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam sáng ngày 9/5, Thủ tướng...

76 liên quan

Doanh nghiệp công nghệ nắm bắt thời cơ phát huy tiềm năng vì một Việt Nam hùng cường

Doanh nghiệp công nghệ nắm bắt thời cơ phát huy tiềm năng vì một Việt Nam hùng cường

Phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho...

53 liên quan

'Make in Vietnam' giải bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình

'Make in Vietnam' giải bài toán thoát bẫy thu nhập trung bình

Doanh nghiệp công nghệ sẽ đưa Việt Nam thành nước phát triển, sánh vai cường quốc năm châu, khát vọng về một...

76 liên quan

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để đất nước 'hóa rồng'

Doanh nghiệp công nghệ là hạt nhân để đất nước 'hóa rồng'

Sáng 9-5, Diễn đàn quốc gia phát triển Doanh nghiệp công nghệ Việt Nam với chủ đề 'Khát vọng, tầm nhìn và...

25 liên quan

Bộ trưởng TT&TT: 'Make in Việt Nam' sẽ là tuyên bố của chúng ta'

Bộ trưởng TT&TT: 'Make in Việt Nam' sẽ là tuyên bố của chúng ta'

'Make in Vietnam sẽ là tuyên bố của chúng ta. Sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt...

7 liên quan

Những khởi nghiệp công nghệ nhỏ sẽ trở thành người khổng lồ

Những khởi nghiệp công nghệ nhỏ sẽ trở thành người khổng lồ

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng tại Diễn đàn quốc gia phát triển...

53 liên quan

'Make in Vietnam' - chiến lược liên quan tương lai, vận mệnh đất nước

'Make in Vietnam' - chiến lược liên quan tương lai, vận mệnh đất nước

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa công bố chiến lược sáng tạo, thiết kế, sản xuất tại...

76 liên quan