Việt Nam và ASEAN trước thách thức và cơ hội

Việt Nam và ASEAN trước thách thức và cơ hội

Chiều ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt...

56 liên quan

Bàn về chặng đường tiếp theo của ASEAN sau 50 năm thành lập

Bàn về chặng đường tiếp theo của ASEAN sau 50 năm thành lập

Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam' do Bộ Ngoại giao tổ chức chiều ngày 30/11/2018, tại Hà...

56 liên quan

ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam

ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam', tại...

56 liên quan

Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam'

Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam'

Chiều 30/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam'.

56 liên quan

Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam'

Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam'

Chiều ngày 30/11/2018, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt...

63 liên quan

ASEAN trước những thách thức để đạt mục tiêu tự do hóa thương mại, đầu tư

ASEAN trước những thách thức để đạt mục tiêu tự do hóa thương mại, đầu tư

Chiều ngày 30/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Tọa đàm 'ASEAN chặng đường sau 50 năm và Việt Nam'....

106 liên quan

Tọa đàm 'ASEAN sau 50 năm và Việt Nam'

Tọa đàm 'ASEAN sau 50 năm và Việt Nam'

'Khách quan mà nói khó có thực thể nào như ASEAN cho tới nay có thể đem lại cho các nước Đông Nam Á và châu...

63 liên quan