Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) bị phạt 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch

Ngày 18/8, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định số xử phạt vi phạm hành chính đối...

3 liên quan

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), quý II/2020 lợi nhuận giảm 48,9%, dòng tiền kinh doanh âm 846,7 tỷ đồng

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), quý II/2020 lợi nhuận giảm 48,9%, dòng tiền kinh doanh âm 846,7 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã chứng khoán: CII – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính...

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII), quý II/2020 lợi nhuận giảm 48,9%, dòng tiền kinh doanh âm 846,7 tỷ đồng

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã chứng khoán: CII – sàn HOSE) công bố báo cáo tài chính...

3 liên quan

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) tiếp tục huy động 800 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã chứng khoán CII – sàn HOSE) vừa thông qua nghị quyết phát hành trái...

8 liên quan

NBB dự chi 233 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 25% bằng tiền

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) sẽ nhận về hơn 163 tỷ đồng nhờ nắm giữ tới hơn 70% cổ phần.