Nghĩ thêm về cây cầu Bạch Đằng: Đánh thức một thời quá vãng

Nghĩ thêm về cây cầu Bạch Đằng: Đánh thức một thời quá vãng

Câu chuyện với anh Cao Thanh Nam phụ trách bến phà Rừng ngày Bạch Đằng thông xe có cảm giác như đang chuyện...

Vị vua Việt nào khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Vị vua Việt nào khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Bố Cái Đại vương Phùng Hưng là người ở làng Đường Lâm, con nhà hào phú, có sức vật trâu, đánh hổ. Sinh thời,...

Dương Tam Kha giết tướng giặc Hoằng Tháo?

Dương Tam Kha giết tướng giặc Hoằng Tháo?

Sách Lịch sử Việt Nam phổ thông, tập 3, của NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản ra mắt mới đây khẳng định...

Tướng Vương Thừa Vũ với kinh nghiệm chiến đấu 'hiểm địa nhất phu địch vạn nhân'

Tướng Vương Thừa Vũ với kinh nghiệm chiến đấu 'hiểm địa nhất phu địch vạn nhân'

Với cách nhìn và đánh giá địa hình của ng­ười chỉ huy, Tướng Vương Thừa Vũ rất tâm đắc với câu ngạn ngữ: 'Hiểm...

Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?
Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết? - Ảnh 1 Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết? - Ảnh 2 Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết? - Ảnh 3

Vua nào đánh hổ, khiến tướng nhà Đường sợ phát bệnh mà chết?

Bố Cái Đại vương Phùng Hưng là người ở làng Đường Lâm, con nhà hào phú, có sức vật trâu, đánh hổ. Sinh thời,...