Khiển trách 2 Chủ tịch xã để xảy ra sai phạm chi trả hỗ trợ Covid- 19

Khiển trách 2 Chủ tịch xã để xảy ra sai phạm chi trả hỗ trợ Covid- 19

Cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình đã có kết quả kiểm tra và thực hiện thi hành kỷ luật đối với các tập thể,...

10 liên quan

Chi trả hỗ trợ COVID-19 nhầm đối tượng ở Hòa Bình: 3 lãnh đạo xã bị kỷ luật

Chi trả hỗ trợ COVID-19 nhầm đối tượng ở Hòa Bình: 3 lãnh đạo xã bị kỷ luật

UBKT Tỉnh ủy Hòa Bình ra quyết định kỷ luật 3 lãnh đạo xã Tân Lập, Quý Hòa (huyện Lạc Sơn) do để xảy ra sai...

10 liên quan

Chi trả sai đối tượng Covid-19, hai Chủ tịch xã ở Hòa Bình bị kỷ luật

Do sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ Covid-19, nhiều cán bộ ở tỉnh Hòa Bình bị kỷ luật.

10 liên quan

Kỷ luật 2 chủ tịch xã ở Hòa Bình vì chi trả sai đối tượng hỗ trợ Covid-19

Nhiều cán bộ ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình vừa bị kỷ luật vì sai phạm trong thực hiện chính sách hỗ trợ Covid-19.

10 liên quan

Công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp ở Lạc Sơn phải đảm bảo 'không vì cơ cấu mà giảm chất lượng'

Sáng 9/4, ông Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã cũng Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ (BTV)...

80 liên quan

Lạc Sơn chuẩn hóa đội ngũ cán bộ

Lạc Sơn, một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội sau nửa...

1 liên quan

Bảo đảm chất lượng quy hoạch cán bộ ở địa phương (Tiếp theo và hết)(*)

Bài 2: Thường xuyên kiểm tra, rà soát quy hoạchĐể thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, các cấp ủy...